Odměřování je provedeno inkrementálním čidlem přes ozubený hřeben s následným vyhodnocením pomocí jednoosého odměřovacího systému ELGO 8511. Funkce odměřování je v režimu poloautomatickém, kde odměřovací konzola 3-rychlostně polohuje k předem navolené hodnotě s možností ruční korekce.Pohyb odměřovacího vozíku je řízen frekvenčním měničem, který je ovládán přímo jednotkou ELGO 8511.

Součástí vozíku je svírák poháněný stejnosměrnými lineárními motory LAMBDA, které přes brzdící mechanizmus vyvinou přídržnou silu 40 000 N k nosníku měření. Ovládání sevření je dálkové z místa obsluhy.
Závoru měření je možné zvednout pro odjetí materiálu za vozík. Krajní polohy pojezdu vozíku jsou zabezpečeny koncovými spínači. Hmotnost vozíku samotného je asi 250 kg.Součástí dodávky není el. přívod.

 1. Měřící vozík nižší třídy

  Odměřování je provedeno pásmem, které je pevně uchyceno na měřícím trámci. Vozík se po trámci pohybuje volně - ručně. Po najetí na požadovanou hodnotu obsluha utáhne brzdy vozíku a tím zaaretuje měřící vozík na této hodnotě.
  Doraz vozíku je možné ručně zvednout do horní polohy, což umožní odjetí materiálu za vozík.
  Vlastní hmotnost vozíku je asi 70 kg.

  Klikněte pro zvětšení

 2. Měřící vozík střední třídy

  Odměřování je provedeno inkrementálním čidlem přes ozubený hřeben s následným vyhodnocením pomocí jednoosého odměřovacího systému ELGO 8511. Funkce odměřování je v režimu poloautomatickém, kde odměřovací konzola 3-rychlostně polohuje k předem navolené hodnotě s možností ruční korekce. Pohyb odměřovacího vozíku je řízen frekvenčním měničem, který je ovládán přímo jednotkou ELGO 8511.
  Aretace vozíku k odměřovacímu trámci je provedena přes pákový mechanizmus polohou dorazu v dolní poloze.Závoru je tudíž možné zvednout do horní polohy, což umožní odjetí materiálu za vozík. Tato funkce je spouštěna z místa obsluhy.
  Krajní polohy pojezdu vozíku jsou zabezpečeny koncovými spínači.
  Vlastní hmotnost vozíku je asi 85kg.

  Klikněte pro zvětšení     Klikněte pro zvětšení

 3. Měřící vozík vyšší třídy

  Odměřování je provedeno inkrementálním čidlem přes ozubený hřeben s následným vyhodnocením pomocí jednoosého odměřovacího systému ELGO 8511. Funkce odměřování je v režimu poloautomatickém, kde odměřovací konzola 3-rychlostně polohuje k předem navolené hodnotě s možností ruční korekce. Pohyb odměřovacího vozíku je řízen frekvenčním měničem, který je ovládán přímo jednotkou ELGO 8511. Součástí vozíku je svírák poháněný stejnosměrnými lineárními motory LAMBDA, které přes brzdící mechanizmus vyvinou přídržnou sílu 40 kN k nosníku měření. Ovládání sevření je dálkové z místa obsluhy.
  Závoru měření je možné zvednout pro odjetí materiálu za vozík. Krajní polohy pojezdu vozíku jsou zabezpečeny koncovými spínači.
  Vlastní hmotnost vozíku je asi 250 kg.

  Klikněte pro zvětšeníZpět na titulní stranu